“ม 33 เรารักกัน” คือ อะไร ลองอ่านกันจะได้หายสงสัย

“ม 33 เรารักกัน” คือ อะไร ลองอ่านกันจะได้หายสงสัย

ม 33 เรารักกัน คือ อะไร ลองอ่านกันจะได้หายสงสัย

“ม 33 เรารักกัน” คือ โครงการ มาตรการจ่ายเงินของรัฐให้กับ ลูกจ้าง หรือพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไป ที่เป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม จำนวน 4,000 บาทต่อคน โดยเงินช่วยเหลือนี้จะถูกโอนเข้า แอปพลิเคชัน ชื่อว่า “เป๋าตัง” เพื่อนำเงินเหล่านี้ไปใช้ ซื้อสินค้าและบริการ กับร้านค้าที่เข้าโครงการ โดยผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคมที่ได้รับการอนุมัติผ่านโครงการนี้ จะสามารถใช้เงินได้กลุ่มแรกวันที่ 22 มี.ค. 64

ใครบ้างได้รับสิทธ์ ม 33 เรารักกัน

  1. บุคคลที่มีสัญชาติไทย อายุครบ 18 ปีขึ้นไป
  2. บุคคลที่มีเงินฝากในธนาคารไม่เกิน 500,000 บาท
  3. บุคคลที่เป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม ตามมาตรา 33
  4. บุคคลที่ไม่ได้รับ “เราชนะ”

หรือ สามารถตราจสอบสิทธิ์ได้ที่ เว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com

โดยต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้สำหรับการตรวจสอบสิทธ์ ได้แก่

  1. เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
  2. ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย
  3. วัน/เดือน/ปีเกิด

ขอบคุณรูปภาพและข้อมูล ม33เรารักกัน.com