Google Docs เพิ่มเครื่องมือ แสดงรูปภาพด้านหน้าและด้านหลังข้อความได้แล้ว

Google Docs เพิ่มเครื่องมือ แสดงรูปภาพด้านหน้าและด้านหลังข้อความได้แล้ว

ข่าวดีสำหรับคนที่ต้องทำเอกสารผ่าน Google Docs ได้มีการเพิ่ม เครื่องมือสำหรับแสดงรูปภาพด้านหน้าและด้านหลังข้อความได้แล้ว เครื่องมือตัวนี้ถ้าใครเคยใช้ Microsoft word จะถูกเรียกว่า “Warp Text” นั้นเอง

ส่วนวิธีการใช้งานมีขั้นตอนดังนี้

1.สร้างไฟล์เอกสาร

2.เพิ่มรูปภาพเอกสาร กดที่คำว่า Insert  ->   Image  ->  Upload from Computer

3.เมื่อรูปแสดงที่เอกสารแล้วให้คลิกที่รูปหนึ่งครั้ง จะมีรูป Icon ในกรอบสีแดงที่ผมครอบไว้ตามรูปด้านล่าง

หรือจะเข้าใช้งานโดยการคลิก “Image options” และกด “Text Wrapping” ก็ได้เช่นกัน

สุดท้ายนี้ผมขอนำภาพจาก Google Docs ให้ดูว่า “Text Wrapping” มีรูปแบบการใช้งานอย่างไรบ้างดูได้ตามรูปด้านล่างเลยครับ

ขอบคุณข้อมูลและรูปภาพจาก

workspaceupdates.googleblog.com