รู้หรือไม่ค่าประสิทธิภาพวัคซีน Sinopharm อยู่ที่เท่าไหร่

รู้หรือไม่ค่าประสิทธิภาพวัคซีน Sinopharm อยู่ที่เท่าไหร่

จากวรสารงานวิจัยทีตีพิมพ์ออนไลน์จาก JAMA ผลทำการทดสอบประสิทธิภาพวัคซีนโควิท Sinopharm ของจีน โดยการทดสอบวัคซีนทั้งหมดสองรุ่น ผลการทดสอบได้ค่าประสิทธิภาพของวัคซีนทั้งสองรุ่นอยู่ที่ 72.8% และ 78.1% ตามลำดับ

ทั้งนี้การทดสอบเกิดขึ้นมีอาสาสมัครอยู่ที่ 40,832 จากสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ บาห์เรน อียิปต์ และจอร์แดน และสถานะของผู้วิจัยส่วนใหญ่เป็นเพศชายอายุต่ำกว่า 60 ปี

ขอบคุณข้อมูลอ้างอิงจาก. jamanetwork.com และ bloomberg.com