เตรียมตัวอย่างไร ก่อนไปฉีดวัคซีนโควิด-19

เตรียมตัวอย่างไร ก่อนไปฉีดวัคซีนโควิด-19

ปัจจุบันการระบาดของโควิด-19 มีผลกระทบกับชีวิตประจำวันของคนไทยเป็นอย่างมาก จากเหตุผลดังกล่าววิธีดูแลตัวเองที่เป็นทางเลือกอีกวิธีหนึ่งคือการฉีดวัคซีน จากข้อมูลของโรงพยาบาลกรุงเทพ กล่าวว่า การฉีดโควิด-19 “แม้ไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อได้ทั้งหมด แต่ช่วยป้องกันการติดเชื้อแบบรุนแรงได้ดี” ดังนั้นจึงเป็นเหตุผลหนึ่งสามารถนำไปพิจารณาเข้ารับการฉีดวัคซีนได้

แต่หากต้องการฉีดวัคซีน ควรเตรียมตัวดังนี้ ตรวจสอบร่างกาย

1.ไม่ควรมีไข้สูงในวันที่ต้องฉีดวัคซีน

2.มีไข้ต่ำสามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่แน่ใจควรปรึกษาแพทย์

3.หากมีโรคประจำ ตัวแพ้ยา หรือตั้งครรภ์ ควรปรึกษาแพทย์ก่อนฉีด

4.พักผ่อนให้เพียงพอ

5.งดออกกำลังกายอย่างหนัก

6.ดื่มน้ำเปล่า 500-1,000มิลลิลิตร

 วิธีดูแลตัวเองหลังจากฉีดวัคซีนโควิด-19 คือ

1.หากมีไข้ปวดศีรษะ ให้รับประทานยาแก้ปวดได้

2.หากมีผื่นลมพิษ ไข้สูงมาก หน้ามืด เป็นลม แขนขาอ่อนแรง เจ็บหน้าอกให้พบแพทย์ทันที

3.สวมหน้ากาก ล้างมือ และรักษาระยะห่างในการเข้าสังคม

4.เตรียมตัวให้พร้อมในการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง

ข้อมูลอ้างอิงจาก bangkokhospital.com , med.cmu.ac.th