Facebook ต้องการชนะ NetHack เกมที่ยากที่สุดในโลก ด้วย AI

Facebook ต้องการชนะ NetHack เกมที่ยากที่สุดในโลก ด้วย AI

หากใครเคยติดตามเรื่อง AI ชนะคน จากเกมส์ StarCraft 2, Dota 2, Minecraft หรือ เกมส์โก๊ะ ตอนนี้ทาง Facebook  กำลังขอความช่วยเหลือจากชุมชน AI ในการหาแนวทางในการชนะ เกมที่ยากที่สุดในโลกอย่าง NetHack ในการให้ชุมชน AI ช่วยทดสอบแนะนำเรียนรู้การจำลองการสร้างระบบ AI ที่จะช่วยให้สามาถชนะเกมส์ดังกล่าวได้

NetHack คือ เป็นเกมส์แนวเดินสำรวจห้องต่างๆมากกว่า 50 ห้อง เพื่อลงไปเอาของชิ้นหนึ่งชื่อว่า Amulet of Yendor เพื่อนำกลับไปถวายพระเจ้าที่ตัวละครนับถือ ถ้าทำสำเร็จจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็น demi-god ถือว่าเป็นการจบเกม ซึ่ง การเล่นแต่ละครั้งตัวเกมส์จะทำการสุ่ม ห้อง ไอเทม มอนสเตอร์ เป็นต้นมีโหมด แสดงผลภาพ 2 แบบ คือ ASCII

 และ graphic tiles

จากความยากของเกมส์ดังกล่าว Facebook จึงขอเชิญนักวิจัย ออกแบบ ฝึกอบรม และเผยแพร่ระบบ AI ที่สามารถเอาชนะเกม NetHack สนใจสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยครั้งนี้ได้ที่ NeurIPS 2021 NetHack Challenge

ข้อมูลและรูปภาพจาก engadget.com , hnethackchallenge.com