ไทยร่วมใจ ประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีน ตั้งแต่ 15 มิ.ย. เป็นต้นไป

ไทยร่วมใจ ประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีน ตั้งแต่ 15 มิ.ย. เป็นต้นไป

ข่าวจาก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ ระบุว่า ประกาศเลื่อนการฉีดวัคซีน สำหรับผู้ลงทะเบียนในโครงการ “ไทยร่วมใจ”ตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. 64 เป็นต้นไป

และเนื้อข่าวยังแจ้งอีกว่า โครงการ “ไทยร่วมใจ” ยืนยันว่า จะรีบดำเนินการ จัดฉีดวัคซีนให้ทุกท่านโดยเร็วที่สุด ทันทีที่ได้รับการจัดสรรวัคซีน จะมี SMS แจ้งให้ท่านสามารถเลือกวันและเวลานัดหมายใหม่ จึงกราบขออภัยทุกท่าน ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

โครงการ “ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย” ถูกจัดโดยกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้สำหรับงทะเบียนฉีดวัคซีนโควิด-19 พื่ออำนวยความสะดวกประชาชน

ข้อมูลจาก กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพัน