รู้ยัง..โรคไส้เลื่อนผู้หญิงก็เป็นได้

รู้ยัง..โรคไส้เลื่อนผู้หญิงก็เป็นได้

โรคไส้เลื่อนคนส่วนใหญ่เข้าใจว่าเป็นโรคของผู้ชายเท่านั้น..จริงๆ แล้วความคิดนี้ผิด โรคไส้เลื่อนเกิดขึ้นได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

สาเหตุที่ทำให้เกิดใส่เลื่อนมีดังนี้

1.ความผิดปกติของผนังช่องท้องอ่อนแรง

2.เคยผ่าตัดช่องท่องแล้วตรงส่วนที่ผ่าตัดอ่อนแรง

3.ไอ จาม ทำให้แรงดันในท่องผิดปกติ ทำให้ใส้หรือไขมันเคลื่อนตัวจากตำแหน่งเดิมที่เคยอยู่

ส่วนถ้าหากเป็นแล้วอาการจะเป็นอย่างไรและสักเกตุอาการได้อย่างไร โดยปกติแล้วหากพึ่งเริ่มเป็นจะสักเหตุได้ยากหน่อยแต่ถ้าหากเริ่มเห็นตรงท้อง ขาหนีบ มีลักษณะเป็นก้อนนูนๆ ออกมา เวลายืน ส่วนหากเรานอนก้อนนูนนี้จะหายไป รวมทั้งอาจมีอาหารขณะทำกิจวัตรประจำวัน มีอาการจุก แนน หรือ แสบท้อง ควรเข้ารับการตรวจสอบจากแพทย์

ส่วนใหญ่ใส่เลื่อนจะเกิดกับผู้ชายมากกว่าเพราะขาหนีบของผู้ชายจะมีช่องถุงอันฑะที่อ่อนแรงได้ง่ายจึงเป็นสาเหตุให้เจอโรคไส้เลื่อนในผู้ชายมากว่าผู้หญิง

ที่มาของข้อมูล rama.mahidol.ac.th