เช็คด่วน 5 ก.ค. วันสุดท้ายชำระหนี้ กยศ. จ่ายที่ไหนได้บ้าง

เช็คด่วน 5 ก.ค. วันสุดท้ายชำระหนี้ กยศ. จ่ายที่ไหนได้บ้าง

เป็นประจำของทุกปีที่วันนี้ 5 ก.ค. เป็นวันสุดท้ายของการชำระหนี้ และ ทาง กยศ. ได้มีกี่ประชาสัมพันธ์ให้รุ่นพี่ที่จบการศึกษาไปแล้วกลับมาชำระหนี้ เพื่อเป็นการสร้างโอกาสให้รุ่นน้องในการกู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ผู้กู้ยืมจะได้หนังสือแจ้งภาระหนี้ครั้งแรกในปีที่ผู้กู้ยืมครบกำหนดชำระ โดนมีรายละเอียดจำนวนเงินแจ้งให้ผู้กู้ทราบ หรือตรวจสอบได้จากช่องทางแอป กยศ. Connect หรือเว็บไซต์ wsa.dsl.studentloan.or.th และเลือกชำระหนี้ผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

ช่องทางของธนาคารกรุงไทยได้แก่

1.หักจากบัญชีออมทรัพย์

2.ช่องทางเคาร์เตอร์ธนาคารในสถานที่ต่างๆ

3.ตู้ ATM

4.อินเทอร์เน็ต (www.ktbnetbank.com)

5.แอป Krungthai Next และแอป เป๋าตัง

ช่องทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

1.หักจากบัญชีออมทรัพย์

2.ช่องทางเคาร์เตอร์ธนาคารในสถานที่ต่างๆ

3.ตู้ ATM

หรือหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามที่

โทรศัพท์: 0 2016 4888 /094 212 6434 – 38

ขอบคุณข้อมูลจาก studentloan.or.th