Work From Home ออฟฟิศซินโดรม ป้องกันอย่างไรดี

คุณทำงาน Work From Home หรือไม่ พนักงงานออฟฟิศส่วนใหญ่ก็อาจจะตอบว่าใช่ การทำงานที่บ้านนนั้นบางครั้งบางคนก็นำ บางอย่างกลับมาบ้านด้วย สิ่งนั้นคือ ออฟฟิศซินโดรม

Read More