Work From Home ออฟฟิศซินโดรม ป้องกันอย่างไรดี

Work From Home ออฟฟิศซินโดรม ป้องกันอย่างไรดี

คุณทำงาน Work From Home หรือไม่ พนักงงานออฟฟิศส่วนใหญ่ก็อาจจะตอบว่าใช่ การทำงานที่บ้านนนั้นบางครั้งบางคนก็นำ บางอย่างกลับมาบ้านด้วย สิ่งนั้นคือ ออฟฟิศซินโดรม นั้นเอง

ออฟฟิศซินโดรม คือ อาการปวดกล้ามเนื้อ ที่เราใช้ส่วนนั้นซ้ำๆ บ่อย เป็นเวลานานๆ ยกตัวอย่างเช่น เราใช้มือจับเมาส์คอมพิวเตอร์ทำงานโดยที่มือของเราไม่เปลี่ยนตำแหน่งการขยับเลย เป็นต้น การทำแบบนี้ซ้ำๆ บ่อย เป็น วัน เป็นเดือน โดยที่ไม่เปลี่ยนอริยาบถจะทำให้มีอาการปวด ชา เล็กน้อยถึงขั้นรุนแรง  บริเวณ แขน มือ หรือส่วนที่มีความเกี่ยวข้องกัน

วิธีการป้องกันออฟฟิศซินโดรม เรารู้แล้วว่าสาเหตุเกิดจากอะไร ดังนั้นในการทำงานของชาวออฟฟิศควรทำดังนี้

  1. โต๊ะและเก้าอี้ควรปรับ ระดับสายตาหรือต่ำกว่าเล็กน้อย กับการทำงานกับคอมพิวเตอร์
  2. ในการทำงานทุกๆ  1 ชั่วโมง ควรเปลี่ยนกริยาท่านั่ง เพื่อผ่อนคลายกล้ามเนื้อ
  3. ออกกำลังกายเพื่อเสริมความแข็งแรงของกล้ามเนื้อในท่าที่เหมาะสมกับอาการหรือส่วนที่อาจจะเกิดโรค
  4. เลี่ยงพฤติกรรมบางอย่าง เช่น ใช้ อุปกรณ์มือถือเป็นเวลานานๆ

การป้องกันโรคนี้สามารถทำง่ายๆ ได้ด้วยตัวเอง แต่เราต้องตั้งใจปรับพฤติกรรมความเคยชินของเราบ้างอย่างออกด้วยความตั้งใจเพราะ ความเคยชินหมายถึงทำอะไรอัตโนมัติโดยที่เราไม่รู้สึกตัวดังนั้นมาตั้งใจแล้วแก้ไขพฤติกรรมเสี่ยงให้ห่างใกล้โรคนี้กัน

ข้อมูลอ้างอิง siphhospital.com