Google แจ้ง รวมแอป Backup & Sync และ Drive File Stream เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Google Drive for Desktop

Google แจ้ง รวมแอป Backup & Sync และ Drive File Stream เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น Google Drive for Desktop

ทุกวันนี้ Google มีรูปแบบการซิงค์ข้อมูลระหว่าง Google drive กับ Desktop สองแบบ ได้แก่ Backup and Sync สำหรับผู้ใช้ทั่วไป และ Drive File Stream สำหรับผู้ใช้ในนามบริษัท อีกไม่นาน Google จะทำการรวมทั้งสองแอปนี้เข้าด้วยกัน ส่วนระบบการทำงานใช้พื้นฐานของ Drive File Stream แต่เปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ว่า Google Drive for Desktop ซึ่งใช้ได้กับ Windows และ macOS

และในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าผู้ใช้งานทั่วไปที่ใช้การซิงค์แบบ Backup and Sync จะได้รับข้อความแจ้งเตือนให้เปลี่ยนไปใช้ แอป Google Drive for Desktop และทาง Google แนะนำว่าให้ดำเนินการเปลี่ยนภายในเดือนกันยายน 2021 นี้

ที่มาข้อมูลและรูปภาพ blog.google