ทำความรู้จักโรคหลอดลมอักเสบและวิธีป้องกัน

ทำความรู้จักโรคหลอดลมอักเสบและวิธีป้องกัน

นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า โรคหลอดลมอักเสบ คือโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ เกิดจากการติดเชื้อที่หลอดลมทำให้เยื่อบุผิวภายในหลอดลมมีการอักเสบและบวม มีเสมหะในหลอดลมอุดกั้น ทำให้ช่องทางเดินหลอดลมแคบลง

ส่วนลักษณะอาการมีข้อสังเกตคือ ผู้ป่วยมีอาการไอ หายใจไม่สะดวก หายใจมีเสียงหวีด และอาจมีอาการเป็นไข้หวัด เจ็บคอ แสบคอ ในบางรายอาจมีไข้ รู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัวได้ แน่นหน้าอก หายใจหอบเหนื่อยร่วมด้วย

สาเหตุของโรคหลอดลมอักเสบ เกิดจากเชื้อไวรัส ได้แก่ ไวรัสไข้หวัดและไวรัสไข้หวัดใหญ่ บางรายอาจเกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เช่น ไมโคพลาสมา (Mycoplasma) หรือคลาไมเดีย (Chlamydia) นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นที่ทำให้เกิดโรคนี้ด้วยเช่น การสูบบุหรี่ และ ฝุ่น ก๊าซพิษ สารเคมีต่างๆ ในชีวิตประจำวันเป็นเวลานาน

สาเหตุของการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น มีดังนี้ โรคหลอดลมอักเสบติดต่อผ่านทางน้ำมูก น้ำลาย เสมหะ โดยการหายใจเอาเชื้อที่อยู่ในละอองฝอยกระจายอยู่ในอากาศ จากการไอหรือหายใจรดกัน

วิธีป้องกันการเกิดโรคหลอดลมอักเสบมีดังนี้

 • หลีกเลี่ยงพื้นที่ที่มีอากาศเย็นและแห้ง
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอากาศจากเครื่องปรับอากาศหรือพัดลมโดยตรง
 • ไม่คลุกคลีใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโรคทางเดินหายใจ
 • หลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่
 • หลีกเลี่ยงการสูดดมควัน กลิ่นฉุน สารเคมี ฝุ่น และสารระคายเคืองต่างๆ
 • ดูแลร่างกายให้มีความแข็งแรง ด้วยการหมั่นออกกำลังกายอยู่เสมอ เช่น วิ่ง เดินเร็ว หรือว่ายน้ำ เป็นต้น
 • พักผ่อนให้เพียงพอ
 • ดื่มน้ำอุ่นบ่อยๆ
 • รักษาอนามัยพื้นฐานด้วยการสวมหน้ากากอนามัย
 • ล้างมือให้สะอาด
 • ฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ปีละ 1 ครั้ง

ที่มาข้อมูล dms.go.th