UNESCO อนุมัติ “กลุ่มป่าแก่งกระจาน” ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

UNESCO อนุมัติ “กลุ่มป่าแก่งกระจาน” ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

จากการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกครั้งที่ 44 ที่ประจีนเป็นเจ้าภาพจัดขึ้นโดยประชุมผ่านทางออนไลน์ประเทศไทยได้เสนอ กลุ่มป่าแก่งกระจาน ให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นมรดกโลก เป็นข่าวดีของประเทศไทยภายหลังจากการประชุมเสร็จคณะกรรมลงความเห็นและอนุมัติให้ “กลุ่มป่าแก่งกระจาน” ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

หากมองย้อนไปในอดีตประเทศไทยเคยเสนอ “กลุ่มป่าแก่งกระจาน” ให้ขึ้นเป็นมรดกโลกแต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติ ร่วมความตั้งใจในการนำเสนอทั้งหมดสามครั้ง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559 และ พ.ศ. 2562 จนเข้าสู่การประชุมคณะกรรมการมรดกโลก สมัยสามัญครั้งที่ 44 ในปี พ.ศ. 2564 นี้ความตั้งใจและมุ่งมั่นเป็นผลสำเร็จ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก ด้วยเกณฑ์ข้อที่ 10 ซึ่งนับเป็นความสำเร็จในการดำเนินการอนุรักษ์พื้นที่ถิ่นที่อยู่อาศัยที่มีความสำคัญสูงสุดสำหรับการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในถิ่นกำเนิด รวมไปถึงการเป็นถิ่นที่อยู่อาศัยของชนิดพันธุ์พืช และ/หรือ สัตว์ ที่มีคุณค่าโดดเด่นเชิงวิทยาศาสตร์ หรือ เชิงอนุรักษ์ระดับโลก

“กลุ่มป่าแก่งกระจาน” เป็นแหล่งมรดกโลกทางธรรมชาติ แห่งที่ 3 ของไทย โดยมีมรดกโลกทางธรรมชาติที่ขึ้นทะเบียนไปแล้วก่อนหน้าได้แก่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่ – ห้วยขาแข้ง และ กลุ่มป่าดงพญาเย็น – เขาใหญ่

“กลุ่มป่าแก่งกระจาน” มีพื้นที่ประมาณ 2.5 ล้านไร่ (4,089 ตารางกิโลเมตร) ตั้งอยู่ในสามจังหวัดคือ จังหวัดราชบุรี เพชรบุรี และ ประจวบคีรีขันธ์

ที่มาข้อมูล สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม