วันนี้ บขส. ไทยแจ้งหยุดเดินทุกเส้นทางชั่วคราว

วันนี้ บขส. ไทยแจ้งหยุดเดินทุกเส้นทางชั่วคราว

บริษัท ขนส่ง จำกัด หรือ บขส. แจ้งหยุดเดินรถทุกเส้นทางชั่วคราว มีผลตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) กระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในการขยายเวลาบังคับใช้มาตรการสำหรับพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อลดและจำกัดการเคลื่อนย้ายการเดินทาง และควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID-19 บขส. จึงขอแจ้งหยุดให้บริการเดินรถเส้นทางภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ทุกเส้นทางชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศคำสั่งเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ผู้โดยสาร บขส. ที่ซื้อตั๋วล่วงหน้าเดินทางในช่วงเวลาที่ บขส. หยุดเดินรถ สามารถติดต่อขอคืนตั๋ว หรือเลื่อนการเดินทางได้จนถึงสิ้นปี 2564 ณ ช่องจำหน่ายตั๋วของ บขส. ทั่วประเทศ ส่วนผู้โดยสารที่ใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่สามารถขอคืนเงินค่าตั๋วได้ แต่สามารถแจ้งเลื่อนการเดินทางได้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร Call Center 1490 เรียก บขส. ตลอด 24 ชั่วโมง

กรรมการผู้จัดการใหญ่ บขส. กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของบริการรับ – ส่งพัสดุภัณฑ์ “One day one Night ส่งของทั่วไทยรับได้วันเดียว” บขส. ยังเปิดให้บริการตามปกติ ตั้งแต่เวลา 05.00 – 19.30 น. อาทิ เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ กรุงเทพฯ – แม่สาย กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี กรุงเทพฯ – นครพนม กรุงเทพฯ – หนองคาย กรุงเทพฯ – ภูเก็ต กรุงเทพฯ – ตรัง และกรุงเทพฯ – หาดใหญ่ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับ – ส่งพัสดุภัณฑ์ (จตุจักร) โทร 095 890 1687 หรือ 02 537 8480

ที่มาข้อมูล mot.go.th