รู้ยัง ขยายเวลาชำระเงินสมทบงวดแรก ถึง 10 ส.ค. ของผู้ที่สมัครประกันตน มาตรา 40

ข่าวดี สำหรับผู้ที่สมัครประกันตนมาตรา 40 เรียบร้อยแล้ว 40 แต่ชำระเงินงวดแรกไม่ทัน  ทางประกันสังคมขยายเวลาการชำระเงินถึงวันที่ 10 ส.ค เพื่อให้ได้รับสถานะความเป็นผู้ประกันตน

Read More