รู้ยัง ขยายเวลาชำระเงินสมทบงวดแรก ถึง 10 ส.ค. ของผู้ที่สมัครประกันตน มาตรา 40

รู้ยัง ขยายเวลาชำระเงินสมทบงวดแรก ถึง 10 ส.ค. ของผู้ที่สมัครประกันตน มาตรา 40

ข่าวดี สำหรับผู้ที่สมัครประกันตนมาตรา 40 เรียบร้อยแล้ว 40 แต่ชำระเงินงวดแรกไม่ทัน  ทางประกันสังคมขยายเวลาการชำระเงินถึงวันที่ 10 ส.ค เพื่อให้ได้รับสถานะความเป็นผู้ประกันตน รับสิทธิเยียวยา 5,000 บาท

ก่อนหน้านี้ นางสาวลัดดา แซ่ลี้ รองโฆษกสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน แจ้งว่า ให้ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ที่ไม่ได้อยู่ในประกันสังคม มาลงทะเบียนประกันตน มาตรา 40 เมื่อสมัครเสร็จแล้วจะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 5,000 บาท  และชำระเงินประกันตนงวดแรกภายในเดือน ก.คใ 64 นั้น

ปรากฏว่ามีผู้สมัครเขาโครงการเป็นจำนวนมาก แต่พบว่า เมื่อสมัครแล้วเสร็จแล้ว บางรายยังไม่ได้ชำระเงินสมทบงวดแรกทำให้การสมัครเข้าโครง

การยังไม่สมบูรณ์ ส่งผลให้ไม่รับเงินช่วยเหลือ

ดังนั้นทางประกันสังคมจึงขอแจ้งให้ผู้สมัคร ม.40 รีบดำเนินมาชำระเงินสมทบงวดแรกให้ทันภายในวันที่ 10 ส.ค.2564 นี้ โดยสามารถงวดแรกผ่าน ได้แก่ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-11) เคาน์เตอร์เทสโก้โลตัส เคาน์เตอร์บิ๊กซี เคาน์เตอร์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัดมหาชน หรือผ่าน Mobile Application ShoppyPay และตู้บุญเติม ฟรีค่าธรรมเนียมทุกช่องทาง”

ที่ม่ข้อมูลรูปภาพ sso.go.th