ญี่ปุ่นเผย กำลังวิจัยการปลูกพืชบนดวงจันทร์

รัฐบาลญี่ปุ่นจับมือกับบริษัทต่างๆ ทีมีความเชียวชาญเฉพาะด้านในการวิจัยและพัฒนาการผลิตแหล่งอาหารที่ยั่งยืนบนดวงจันทร์ เพื่อสนับสนุนภาคเอกชนในด้านธุรกิจอวกาศ การวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อตอบโจทย์ด้านอาหารหากต้องอาศัยอยู่บนดวงจันทร์เป็นระยะเวลานาน ๆ  เนื่องจากการเดินทางขนส่งเสบียงนั้นเป็นอะไรขนส่งได้ไม่บ่อยนักเมื่อเปรียบเทียบกับการอยู่บนโลก จากแนวนโน้มปัจจุบันการเดินทางไปดวงจันทร์มีความถี่ที่บ่อยขึ้น เนื่องจากการแข่งขันกันทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ ทำให้มีกี่ร่วมมือกันระหว่างประเทศ ญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งในนั้น

Read More