ญี่ปุ่นเผย กำลังวิจัยการปลูกพืชบนดวงจันทร์

ญี่ปุ่นเผย กำลังวิจัยการปลูกพืชบนดวงจันทร์

รัฐบาลญี่ปุ่นจับมือกับบริษัทต่างๆ ทีมีความเชียวชาญเฉพาะด้านในการวิจัยและพัฒนาการผลิตแหล่งอาหารที่ยั่งยืนบนดวงจันทร์ เพื่อสนับสนุนภาคเอกชนในด้านธุรกิจอวกาศ

การวิจัยนี้วัตถุประสงค์เพื่อตอบโจทย์ด้านอาหารหากต้องอาศัยอยู่บนดวงจันทร์เป็นระยะเวลานาน ๆ  เนื่องจากการเดินทางขนส่งเสบียงนั้นเป็นอะไรขนส่งได้ไม่บ่อยนักเมื่อเปรียบเทียบกับการอยู่บนโลก

จากแนวนโน้มปัจจุบันการเดินทางไปดวงจันทร์มีความถี่ที่บ่อยขึ้น เนื่องจากการแข่งขันกันทางด้านเทคโนโลยีอวกาศ ทำให้มีกี่ร่วมมือกันระหว่างประเทศ ญี่ปุ่นก็เป็นหนึ่งในนั้น และได้จับมือกับอเมริกา เข้าร่วมโครงการ Artemis ที่นำโดย NASA ซึ่งสรุปการสำรวจและการใช้ทรัพยากรในอวกาศรวมถึงบนดวงจันทร์

ตอนนี้ญี่ปุ่นได้วิจัยและทดลองโครงการนี้ภายในปะรเทศอยู่ ในอนาคตจะมีการย้ายพื่นที่เพื่อจำลองสภาพอากาสให้คล้ายบนดวงจันทร์

การศึกษาของพวกเขามีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตพืชในร่มถามกลางอุณภูมิลบ 100 องศา ขาดน้ำและอากาศในการปลูกพืช และยังรวมไปถึงการดูแลรักษาจิตใจของผู้ดูแลด้วย

ที่มาข้อมูล japantoday.com