Facebook Messenger อัพเดตความปลอดภัยใหม่ด้วยการเข้ารหัสโทรด้วยเสียงและวิดีโอคอล

ปัจจุบันนี้ผู้ใช้งานโทรศัพท์มีความต้องการความเป็นส่วนตัวในการสื่อสารมากขึ้นจากข้อนี้ Facebook Messenger  ได้อัพเดต การโทรด้วยเสียงและวิดีโอคอลแบบ end-to-end ที่เข้ารหัสใน Messenger พร้อมกับแนะนำการตั้งค่าการหมดอายุของข้อความ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถควบคุมความเป็นส่วนตัว

Read More