กระทรวงสาธารณสุขเปิดฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2 สำหรับผู้ที่เคยฉีดจากศูนย์ฉีดบางซื่อ  สามารถฉีด รพ.ใกล้บ้านได้ แนะนำหากต้องการฉีดควรยื่นใบนัดก่อนวันฉีด 2 สัปดาห์

จากการรายงานของ นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ประชาชนทั้งใน กทม. ปริมณฑล และคนในต่างจังหวัดที่เคยมาฉีด

Read More