กระทรวงสาธารณสุขเปิดฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2 สำหรับผู้ที่เคยฉีดจากศูนย์ฉีดบางซื่อ  สามารถฉีด รพ.ใกล้บ้านได้ แนะนำหากต้องการฉีดควรยื่นใบนัดก่อนวันฉีด 2 สัปดาห์

กระทรวงสาธารณสุขเปิดฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2 สำหรับผู้ที่เคยฉีดจากศูนย์ฉีดบางซื่อ  สามารถฉีด รพ.ใกล้บ้านได้ แนะนำหากต้องการฉีดควรยื่นใบนัดก่อนวันฉีด 2 สัปดาห์

จากการรายงานของ นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อดำเนินการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้แก่ประชาชนทั้งใน กทม. ปริมณฑล และคนในต่างจังหวัดที่เคยมาฉีด ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ถึงปัจจุบันรวมกว่า 1.2 ล้านโดส ซึ่งจะถึงกำหนดรับวัคซีนเข็ม 2 ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมถึงกันยายนนี้ เพื่ออำนวนความสะดวกสำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดที่ต้องการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 นั้นไม่จำเป็นต้องเดินทางเข้ามาที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ แต่ให้ยื่นใบนัดฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ที่ได้รับจากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ได้ทีโรงพยาบาลใกล้บ้านท่าน และ กระทรวงสาธารณสุขย้ำว่า ควรยื่นใบนัดให้โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านก่อนวันนัดฉีดที่ระบุในใบนัดฉีด ก่อนวันฉีด 2 สัปดาห์ เพื่อให้โรงพยาบาลกำหนดวันฉีด

 ทั้งนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ประสานงานกับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อรองรับการบริการ โดยภายหลังการฉีดวัคซีนให้หน่วยบริการบันทึกการฉีดเข็มที่สองลงในระบบตามปกติ

การจัดบริการฉีดวัคซีนเข็มสองของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อที่โรงพยาบาลใกล้บ้านนั้น ครอบคลุมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวก ลดการเดินทางไกลข้ามจังหวัดที่เป็นการเพิ่มความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด 19 ขณะนี้โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาคมีการเตรียมความพร้อม ประชาชนสามารถยื่นใบนัดได้ ขอให้ความมั่นใจว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนเข็มสองใกล้บ้านแน่นอนไม่มีตกหล่นนายแพทย์สุระกล่าว

ที่มาข้อมูลและรูปภาพ pr.moph.go.th