TikTok จับมือกับ Shopify เพิ่มช่องทางการซื้อขายใน App

TikTok จับมือกับ Shopify ในการทำตลาด อีคอมเมิร์ซ  ทดสอบโดยให้ผู้ค้าบน Shopify ที่ได้รับการคัดเลือกทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร และแคนาดา

Read More