กพท. เปิดมาตรการให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศ เริ่ม 1 ก.ย. นี้

1 ก.ย. นี้ เปิดให้บินภายในประเทศได้แล้ว จากมาตรการผ่อนผันของ ศบค. ได้ ให้มีการเดินทางออกจากพื้นที่สีแดงเข้ม สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ

Read More