บขส. เปิดให้บริการรถข่นส่งผู้โดยสารข้ามจังหวัด 26 เส้นทาง เริ่ม 1 ก.ย.นี้

จากผลการประกาศผ่อนคลายในเขตคุมเข้มมาตรการโควิด-19 ของรัฐบาล เป็นผลทำให้ บขส. จะกลับมาเปิดให้บริการขรส่งผู้โดยสารข้ามจังหวัด ทั้งหมด 26 เส้นทางเส้นทาง เริ่ม 1

Read More