บขส. เปิดให้บริการรถข่นส่งผู้โดยสารข้ามจังหวัด 26 เส้นทาง เริ่ม 1 ก.ย.นี้

บขส. เปิดให้บริการรถข่นส่งผู้โดยสารข้ามจังหวัด 26 เส้นทาง เริ่ม 1 ก.ย.นี้

จากผลการประกาศผ่อนคลายในเขตคุมเข้มมาตรการโควิด-19 ของรัฐบาล เป็นผลทำให้ บขส. จะกลับมาเปิดให้บริการขรส่งผู้โดยสารข้ามจังหวัด ทั้งหมด 26 เส้นทางเส้นทาง เริ่ม 1 ก.ย.นี้

ดร.สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (2019) มีมติเห็นชอบมาตรการผ่อนคลายเพื่อป้องกันและควบคุมโควิด-19 ตามระดับพื้นที่สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร โดยยังคงพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 29 จังหวัด ไว้เช่นเดิม และให้คงมาตรการทางสังคม เช่น การห้ามออกนอกเคหะสถานในเวลา 21.00 – 04.00 น. และในส่วนของการเดินทางข้ามจังหวัดจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ให้ระบบขนส่งสาธารณะจำกัดจำนวนผู้โดยสาร ไม่เกิน 75%

สำหรับเส้นทางที่จะเปิดให้บริการ ประกอบด้วย เส้นทางภาคเหนือ จำนวน 8 เส้นทาง คือ

1.กรุงเทพฯ – คลองลาน

2.กรุงเทพฯ – หล่มเก่า

3.กรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (ข)

4.กรุงเทพฯ – ทุ่งช้าง

5.กรุงเทพฯ – อุตรดิตถ์

6.กรุงเทพฯ – แม่สอด

7.กรุงเทพฯ – แม่สาย

8.กรุงเทพฯ – ป่าแดด – เชียงของ

เส้นทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออก จำนวน 10 เส้นทาง ประกอบด้วย

1.กรุงเทพฯ – หนองบัวลำภู

2.กรุงเทพฯ – นครพนม

3.กรุงเทพฯ – เลย – เชียงคาน

4.กรุงเทพฯ – สุรินทร์

5.กรุงเทพฯ – บุรีรัมย์

6.กรุงเทพฯ – อุบลราชธานี

7.กรุงเทพฯ – มุกดาหาร

8.กรุงเทพฯ – รัตนบุรี

9.กรุงเทพฯ – จันทบุรี – ตราด

10.กรุงเทพฯ – สระบุรี

เส้นทางภาคใต้ จำนวน 8 เส้นทาง ประกอบด้วย

1.เส้นทางกรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ตะกั่วป่า – โคกกลอย

2.กรุงเทพฯ (หมอชิต 2)

3.ภูเก็ต, กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – กระบี่

4.กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – ตรัง – สตูล

5.กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – เกาะสมุย

6.กรุงเทพฯ (หมอชิต 2) – หาดใหญ่

7.กรุงเทพฯ – สงขลา

8.กรุงเทพฯ – สุไหงโกลก

บขส. ขอให้ผู้ใช้บริการปฎิบัติตามมาตรการสาธารณสุข เช่น เว้นระยะระหว่างกัน , หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับผู้อื่น , สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลา , ล้างมือบ่อย ๆ , ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันไทยชนะ กรณีไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้ สามารถกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด และหากเคยไปในพื้นที่เสี่ยง หรือสัมผัสใกล้ชิดกับบุคคลในกลุ่มเสี่ยง ขอให้ใช้มาตรการกักตนเอง (Self-quarantine) อย่างเคร่งครัด เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในวงกว้าง

ที่มาข้อมูลและรูปภาพ th-th.facebook.com/BorKorSor99/