Instagram เพิ่มมาตรการความปลอดภัยในการใช้งานให้เยาชน แจ้งต้องระบุวันเกิด เพื่อให้สามารถใช้งานต่อไปได้

Instagram เพิ่มมาตรการความปลอดภัยในการใช้งานให้เยาชน แจ้งต้องระบุวันเกิด เพื่อให้สามารถใช้งานต่อไปได้

ล่าสุด Instagram ได้เพิ่มให้ระบบจำเป็นต้องระบุวันเกิด หากเยาชนที่ต้องการใช้งาน Instagram ต่อไปได้ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานให้เยาชน และ สามารถกำหนดกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสมช่วยให้ Instagram แสดงโฆษณาที่เกี่ยวข้องมากขึ้นแก่ผู้ใช้งานแต่ละกลุ่ม

การทำงานของระบบจะเกิดขึ้นเมื่อหากผู้ใช้งานไม่เคยกรอกวันเกิด เมื่อเปิดใช้งาน IG ระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานกรอกวันเกิด ตัวอย่างระบบจะแจ้งเตือนตามรูปด้านล่าง

ถัดมาอีกกรณีถ้าเมื่อเปิดดูโพสต์ที่อาจไม่เหมาะสมกับเยาชนระบบจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้งานกรอกวันเกิดเช่นกัน ตัวอย่างระบบจะแจ้งเตือนตามรูปด้านล่าง

สุดท้าย Instagram ระบุว่าจะมีกรณีที่ผู้ใช้งานใส่วันเกิดไม่ตรงกับความเป็นจริง ข้อนี้ Instagram ทราบดีว่ามันมีอยู่จริง ดังนั้นทาง Instagram ตรวจจับเบื้องต้นจะตรวจสอบโดยการ อิงจากโพสต์ “สุขสันต์วันเกิด” เพื่อประเมินอายุจริงของผู้ใช้งาน

ที่มาข้อมูลและรูปภาพ about.instagram.com