เช็คเลยวันนี้ 1 กันยายน  มีสายการบินไหนเปิดให้บินภายในประเทศบ้าง

จากมาตรการผ่อนผันของ ศบค. ได้ ให้มีการเดินทางออกจากพื้นที่สีแดงเข้ม สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวของในการเปิดสนามบินให้บริการผู้โดยสาร สำหรับสายการบินที่เปิดให้บริการวันนี้เป็นวันแรก ได้แก่

Read More