เช็คเลยวันนี้ 1 กันยายน  มีสายการบินไหนเปิดให้บินภายในประเทศบ้าง

เช็คเลยวันนี้ 1 กันยายน  มีสายการบินไหนเปิดให้บินภายในประเทศบ้าง

จากมาตรการผ่อนผันของ ศบค. ได้ ให้มีการเดินทางออกจากพื้นที่สีแดงเข้ม สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย หรือ กพท. ได้ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวของในการเปิดสนามบินให้บริการผู้โดยสาร สำหรับสายการบินที่เปิดให้บริการวันนี้เป็นวันแรก ได้แก่ Nok air , Bangkok Airways , Thai Smile , Vietjet , Thai Lion Air ส่วนสานการบิน Air Asia จะเปิดให้บริการวันที่ 3 กันยายน  

ทั้งนี้ข้อควรรู้หากผู้โดยสารที่ต้องการใช้บริการการบินระหว่างประเทศควรที่จะศึกษาและเตรียมตัวทำตามข้อแนะนำในการเดินทางออกจากพื้นที่สีแดงเข้มสำหรับผู้โดยสารเที่ยวบินภายในประเทศตามล คลิกที่นี้