น่าประทับใจ! ช้างป่าแก่งกระจาน เดินมากินใบไทรหน้าหน่วยพิทักษ์ป่า

น่าประทับใจ! ช้างป่าแก่งกระจาน เดินมากินใบไทรหน้าหน่วยพิทักษ์ป่า

เจ้าบุญช่วย ช่างป่ามีชื่อ เดินริมถนนอย่างสบายใจท่ามกลางสายฝนปรอยๆ  เพื่อมากินใบต้นไทร ที่อยู่ หน้าหน่วยพิทักษ์ป่าแก่งกระจาน

ภาพจาก เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนผลักดันช้างป่าที่ 1 ที่ถ่ายด้วยความเอ็นดู และช่วยดูและความปลอดภัยของช้างและผู้ใช้รถบนถนน  

เจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวนผลักดันช้างป่าที่ 1 เป็นผู้ที่คอยดูแล แลพควบคุมสร้างป่า ไม่ให้เข้า ไปหากินในพื้นที่ชุมชน ทั่วบริเวณ เขาหุบเต่า-พุไทร-ไทรเอน ตำบลห้วยสัตว์ใหญ่ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และรวมกับทหารชุดเฉพาะกิจจงอางศึก

เป็นภาพที่หาดูได้ยาก หากไม่ใช้คนในพื้นที่ จากภาพเห็นได้ถึงการอยู่ร่วมกันกับคนและสัตว์ ที่สามารถอยู่ร่วมกันและพึ่งพาอาศัยกันได้  และเป็นที่น่ายินดีที่ช้างป่าปัจจุบันนี้ มีให้เห็นเป็นที่น่าพอใจจากเขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่าทั่วประเทศ บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าในประเทศไทย ที่สามารถเป้นมรดกตกทอดของชาติให้คนรุ่นหลังได้ชื่นชมตามกาลเสลได้อย่างดี

อ้างอิงข้อมูลและรูปภาพ facebook.com/prhotnews02