ญี่ปุ่นเปิดตัว ตัวหน่วยงานดิจิทัลใหม่ เสริมแกร่งเทคโนโลยีภาครัฐ

ญี่ปุ่นเปิดตัว ตัวหน่วยงานดิจิทัลใหม่ เสริมแกร่งเทคโนโลยีภาครัฐ

ญี่ปุ่นกำลังมองหาแนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ เพื่อแก้ไขระบบเดิมที่กำลังล้าสมัยและมีข้อบกพร่องเนื่องจากจากการระบาดโควิด-19

ปัจจุบันญี่ปุ่นอาศัยด้านการจัดการเอกสารกรณีประชาชนมาสมัครใชบริการเป็นแบบสำนักงานส่วนกลางและรัสำนักงานท้องถิ่นใช้ระบบที่แตกต่างกัน จึงทำให้เกิดปัญหาที่ทำให้การทำงานร่วมกันได้ของระบบ จึงเป็นเหตุทำให้ การบริการประชาชนและบุคคากรทุกภาคส่วน เกิดความล่าช้าในกี่ทำงานรับมือกับการระบาด ยกตัวอย่างเช่น การแชร์ข้อมูลสุขภาพ การจองวัคซีน หรือการเรียนออนไลน์ของโรงเรียนก็ดี

จากเหตุผลดังกล่าวจึงต้องเปิดตัวหน่วยงานดิจิทัลใหม่ขึ้นมา เพื่อรองรับและแก้ปัญหาการบริการดังกล่าวข่างต้น โดยมี  ดย Takuya Hirai รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ มีพนักงานประมาณ 600 คน ในจำนวนนี้จ้างจากภาคเอกชน 200 คน หน่วยงานนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อทำให้ขั้นตอนการบริหารเป็นระบบดิจิทัลใน 31 ด้าน เช่น การดูแลผู้สูงอายุและการเลี้ยงเด็ก ขณะเดียวกันก็สร้างมาตรฐานระบบต่างๆ ในหน่วยงานท้องถิ่น ภายใน 5 ปี นอกจากนี้ หน่วยงานยังตั้งเป้าที่จะแปลงใบรับรองวัคซีนโควิด-19 ให้เป็นดิจิทัลสำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนแล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้

ที่มาข้อมูล japantoday.com