เตรียมความพร้อม จีนเฝ้าระวังน้ำท่วมแนวฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียง

เตรียมความพร้อม จีนเฝ้าระวังน้ำท่วมแนวฝั่งแม่น้ำแยงซีเกียง

ในเอเชีย มีหลายประเทศเข้าสู่ ฤดูมรสุม จีนก็เช่นกัน จากก่อนหน้าหลายพื้นที่ของจีนประสบปัญหาอุทกภัย ทำให้จีนต้องเพิ่มความระมัดระวังมากขึ้น

จากรูป เขื่อน ซานเสียต้าป้า หรือ เขื่อนสามหุบเขา หรือ เขื่อนสามผา หรือ Three Gorges Dam เป็นเขื่อนที่ใหญ่ที่สุดในโลกของจีน โดยที่ตัวเขื่อน มีความยาวสันเขื่อน 2,335 เมตร กว้างสันเขื่อน 115 เมตร และสูง 185 เมตร ที่ทำหน้าที่กักเก็บน้ำของแม่น้ำแยงซีเกียง ตั้งอยู่ที่มณฑลหูเป่ยทางตอนกลางของจีน

จากเหตุการณ์ข้างต้นจีนได้เตรียมความด้วยการวางมาตรการดูแลตลอดตามแนวฝั่งตามแนวแม่น้ำแยงซีเกียง และพบว่าระดับน้ำยังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องหลังฝนตกหนัก

และด้วยมวลน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากเขื่อนสามผา ทำให้มวลน้ำเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วถึง 54,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที

ดังนั้นเป็นเหตุให้ กระทรวงทรัพยากรน้ำเพิ่มระดับการป้องกันภัยเป็นระดับ 4 และแจ้งให้พื้นที่ ที่เกี่ยวข้องมีมีมาตรการป้องกันน้ำท่วมที่อาจเกิดจากการปล่อยน้ำจากเขื่อนสามผา หมายหตุประเทศจีนมีระดับการป้องกันภัยสี่ระดับโดยที่ระดับ 1 คือระดับที่ร้ายแรงที่สุด

ที่มาข้อมูลและรูปภาพ xinhuanet.com