Twitter ทดสอบ Feature ใหม่หน้าไทม์ไลน์ แสดงรูปและวิดีโอใหญ่ขึ้นเต็มขอบจอด้านข้าง

Twitter ทดสอบ Feature ใหม่หน้าไทม์ไลน์ แสดงรูปและวิดีโอใหญ่ขึ้นเต็มขอบจอด้านข้าง

Twitter ได้แจ้งว่ามีการทดสอบการแสดงผลรูปและวิดีโอบนหน้าหน้าไทม์ไลน์แบบใหม่ โดยผู้ใช้งานสามารถเห็นรูปและวิดีโอมีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่อเพิ่มประสบการณืใช้งานที่ต่อผู้ใช้ โดยจะเริ่มทดสอบกับระบบปฏิบัติการ iOS ก่อนทั้งนี้หากดูจากรูปภาพจะแสดงผลเหมือนกับ จะเหมือนกับ Instagram  ซึ่งทำให้ดูรูปภาพข้อความหรือปุ่มกดได้อย่างเต็มตามากขึ้น

ที่มาข้อมูล theverge.com