พร้อมใช้งาน หมอพร้อมเปิดตัว “Digital Health Pass” เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนและผลตรวจแสดงผลก่อนบินในประเทศ

พร้อมใช้งาน หมอพร้อมเปิดตัว “Digital Health Pass” เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนและผลตรวจแสดงผลก่อนบินในประเทศ

อินเทรนด์มาก เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 หลายประเทศในโลกได้มีการผ่อนผันการเดินทางในประเทศโดยมีข้อปฏิบัติว่าต้องแสดงการฉีกวัคซีนครบสองโดส และผลการตรวจต่างๆ เพื่อเป็นหลักประกันความปลอดภัยหมู่เบื้องต้นในการเดินทาง

ประเทศไทยเริ่มใช้แล้วจาก แอปหมอพร้อมได้มีการเปิดใช้งาน “Digital Health Pass” คือ เอกสารอิเล็กทรอนิกส์รับรองการฉีดวัคซีนและผลตรวจ หากผู้ที่ต้องการเดินทางในประเทศ หรือ เพื่อเข้ารับบริการในร้านค้า ร้านอาหาร สถานที่ต่างๆ 

ไม่จำเป็นต้องเตรียนมเอกสารการฉีดวัคซีนและผลตรวจไป เพียงแค่แสดงเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ผ่านมือถือ ก็สามารภใช้บริการได้

ทั้งนี้เอกสารดังกล่าว  ออกโดยกระทรวงสาธารณสุข ในรูปแบบ QR Code บน “หมอพร้อม” โดย แสดงข้อมูล ดังนี้

1) ข้อมูลการฉีดวัคซีนโควิด 19 จากหน่วยฉีดวัคซีนทั่วประเทศ

2) ผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วยวิธี RT-PCR จากสถานพยาบาลที่เข้าร่วม** และผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วย ATK จากคลินิกและร้านขายยาที่เข้าร่วม

3) ผลการตรวจหา antibody ชนิด IgG ใน serum

สำหรับเงื่อนไขการได้รับ “Digital Health Pass” คือ ได้รับวัคซีนครบสองเข็ม หรือเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 จากสถานพยาบาลที่กระทรวงกำหนด

ที่มาข้อมูลและรูปภาพ หมอพร้อม