WFH ระวังโรค “คอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม” อาการทางตาที่หากใช้คอมพิวเตอร์นานๆ

ช่วงโควิด-19 ระบาดบริษัทส่วนใหญ่จะให้พนักงงานทำงานอยู่ที่บ้านเพื่อลดการติดเชื้อ การทำงานอยู่ที่บ้านนั้นดูเหมือนจะสะดวกสบาย ไม่ต้องขับรถไปทำงาน รถไม่ติด ประชุมก็สะดวกออนไลน์ เป็นต้น ดูเหมือนจะไม่มีปัญหาอะไร แต่เดียวก่อน หากมองดูเรื่องสุขภาพ

Read More