Apple เตือน วาง iPhone กับ Big bike เครื่องยนต์กำลังสูง อาจทำให้ประสิทธิภาพของระบบกล้องลดลง

Apple ได้แจ้งข่าวผ่านทางเว็บไซต์ ในส่วนการสนับสนุนการใช้งานของผู้ใช้งาน โดยแจ้งว่า การใช้ iPhone กับ Big bike เครื่องยนต์กำลังสูงไม่ว่าจะเป็นการวางไว้ที่แฮนด์

Read More

รีบเลยวันนี้ สภากาชาดไทย เปิด ลงทะเบียนฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์ม ฟรี

จากเพจ สถานเสาวภา สภากาชาดไทย ประกาศลงทะเบียนฉีดวัคซีน ซิโนฟาร์มฟรี ประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด-19 มาก่อน โดยมีเงื่อนไขการลงทะเบียนดังนี้

Read More