ไอเดียบรรเจิดทะลุโต๊ะทำงาน Ikea ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ชาร์จไร้สายติดใต้โต๊ะทำงาน

Sjömärke ผลิตภัณฑ์ใหม่ใหม่ จาก Ikea ที่ชาร์จไร้สายราคา 39.99 ดอลลาร์ เป็นที่ชาร์จไรสายติดไว้ “ใต้โต๊ะทำงาน” ฟังไม่ผิดครับ

Read More

สายการบินญี่ปุ่น ANA แนะนำผลิตภัณฑ์ทำความเย็นที่ตัวใหม่ใช้กับอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องที่เป็นมิตรกับสิ่งแว้ดล้อม

All Nippon Airways  หรือ ANA สายการบินของญี่ปุ่น ได้มีนโยบายที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซ Co2 และลดต้นทุนในกี่ทำความเย็น ได้มีการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความเย็นแบบไหมที่ดีกว่าน้ำแข็งแห้ง

Read More