สายการบินญี่ปุ่น ANA แนะนำผลิตภัณฑ์ทำความเย็นที่ตัวใหม่ใช้กับอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องที่เป็นมิตรกับสิ่งแว้ดล้อม

สายการบินญี่ปุ่น ANA แนะนำผลิตภัณฑ์ทำความเย็นที่ตัวใหม่ใช้กับอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องที่เป็นมิตรกับสิ่งแว้ดล้อม

All Nippon Airways  หรือ ANA สายการบินของญี่ปุ่น ได้มีนโยบายที่จะช่วยลดการปล่อยก๊าซ Co2 และลดต้นทุนในกี่ทำความเย็น ได้มีการคิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์ทำความเย็นแบบไหมที่ดีกว่าน้ำแข็งแห้ง ทั้งนี้การใช้ผลิตภัณฑ์ทำความเย็นจะใช้เฉพาะเที่ยวบินภายในประเทศเท่านั้น

จากเมื่อก่อน สายการบินญี่ปุ่น ANA ที่บินภายในประเทศ จะใช้น้ำแข็งแห้งในการรักษาอาหารและเครื่องดื่ม มีผลต่อการปล่อย ปล่อยก๊าซ Co2  ประจำปีประมาณ 1,700 ตัน*2 จากเหตุดังกล่าว ตั้งแต่เดือนเมษายน 2020 ANA ได้ทำการศึกษาและทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ทำความเย็นทางเลือก ที่ผ่านมาตรฐานความเย็น ปลอดภัย และเป็นมิตรกับ อาหารเครื่องดื่ม และผู้บริโภค จนกลายมาเป็นผลิตภัณฑ์ทำความเย็นตัวใหม่ที่จะใช้แทนน้ำแข็งแห้ง

สำหรับผลิตภัณฑ์ทำความเย็นตัวใหม่ที่นี้ มีความปลอดภัยต่อผู้บริโภค เนื่องจากวัสดุที่ทำสามารถสัมผัสกับอาหารได้ นอกจากนี้ยังสามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ ซึ่งไม่เหมือนกับน้ำแข็งแห้ง ซึ่งเป็นการลดการใช้น้ำแข็งแห้ง ลดลงประมาณ 30 ตันต่อปี ซึ่งคาดว่าจะลดต้นทุนได้ประมาณ 200 ล้านเยนต่อปี (ประมาณ 80 เปอร์เซ็นต์)

ผลิตภัณฑ์ทำความเย็นที่ตัวใหม่เป็นเป้าหมายที่ ANA วางไว้เพื่อช่วยรักษาสภาพแว้ดล้อมของโลกในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในปี 2050

โดย สารทำความเย็นที่มีชื่อว่า  “Fujiyama18”  ผลิตโดย Japan Cold Chain Co Ltd.

ที่มาข้อมูล japantoday.com