เห็นแล้วดีใจ อช.หมู่เกาะชุมพร ระบุพบหญ้าทะเลเจริญเติบโตเพิ่มขึ้นกว่า 80%

ข่าวจาก เฟสบุ๊ค ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  อช.หมู่เกาะชุมพรที่ผ่านมาได้มีการทำงานร่วมกับร่วมกับกลุ่มนิเวศวิทยาทางทะเล ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง ในการฟื่นฟูสภาพแวดล้อมทางทะเลของไทยเพื่อให้เป็นมรดกตกทอดทางธรรมชาติให้กับคนรุ่นหลัง จากการฟื้นฟูพื้นทะเลก็เห็นผลในการสำรวจล่าสุด

Read More