ลุยบล็อกเชน ธ.ไทยพาณิชย์ ร่วมกับ เครือซีพี ลุยเทคโนโลยีดิจิติล DeFi

ลุยบล็อกเชน ธ.ไทยพาณิชย์ ร่วมกับ เครือซีพี ลุยเทคโนโลยีดิจิติล DeFi

ข่าวจาก set.or.th มีรายงานของธนาคารไทยพาณิชย์แจ้งข้อมูลเป็นเอกสาร เกี่ยวกับ ความร่วมมือระหว่างกลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์และกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์ในการจัดตั้งกองทุน Venture Capital

ทั้งนี้จากการประชุมมคณะกรรมการธนาคารได้ลงความเห็นให้   เอสซีบี เท็นเอกซ์ จำกัด ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของธนาคารไทยพาณิชย์ ตกลงร่วมมือกับบริษัท เครือ CP ในการจัดตั้งกองทุน Venture Capitalขนาด 600-800 ล้านเหรียญสหรัฐ ในการดำเนิการลงทุน ธุรกิจเทคโนโลยี ทางการเงินในด้านต่างๆ เช่น เทคโนโลยีบล็อกเชน Decentralized Finance  หรือ DeFi ตลอดจนเทคโนโลยีที่เกิดใหม่อื่นๆ โดยนอกเหนือจากการ บริหารกองทุนร่วมกันแล้ว กลุ่มธนาคารและกลุ่มซีพีจีจะร่วมลงทุนในกองทุนนี้ร่วมกับผู้ลงทุนที่ไม่ใช่ผู้ลงทุนรายย่อย (accredited investor)

จากข้อมูลข้างต้น จัดเป็นผลจากกระแสโลกที่แต่ละประเทศกำลังเดินทางเข้าสู่เทคโนโลยีบล็อกเชนอย่างเต็มซึ่งประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้น

ที่มาข้อมูล set.or.th