วันสำคัญ 28 กันยายน 2564 เป็นวันธงชาติไทย มีความสำคัญอย่างไร

วันพระราชทานธงชาติไทย หรือ วันธงชาติไทย หากย้อนกลับไปวันนี้ในอดีตเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ไทย รัชกาลที่ 6 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ประกาศพ.ร.บ.แก้ไขพ.ร.บ.ธง 2460

Read More

ได้ไปต่อ อินโดนีเซียไม่แบนเงินดิจิตอล ตามจีน

มีรายงานจาก เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอินโดนีเซีย ระบุว่าอินโดนีเซียไม่แบนเงินดิจิตอลตามจีน แต่จะออกกฏไม่ให้ทธุรกรรมเงินดิจิตอลทางการเงินที่ผิดกฎหมาย เหตุจากการที่ประเทศจีนประกาศว่าการทำธุระกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies ในประเทศจีนนั้นผิดกฎหมาย หากฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษ ธนาคารกลางของจีนห้ามไม่ให้ทำกิจกรรมทางการเงินที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies

Read More