รายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ยังสามารถรองรับน้ำเพิ่มได้อีกแม้ จำเป็นต้องปล่อยระบายน้ำบางส่วนเพื่อรองรับมวลน้ำจากทางเหนือ

รายงานสถานการณ์น้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ยังสามารถรองรับน้ำเพิ่มได้อีกแม้ จำเป็นต้องปล่อยระบายน้ำบางส่วนเพื่อรองรับมวลน้ำจากทางเหนือ

จากการรายงานข่าวเรื่องน้ำ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภายหลังจากการประชุมหนึ่งในสาระสำคัญคือการายงานสถานการณ์ของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระบุว่า หน้าที่ของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ช่วยในการกักเก็บน้ำไว้เพื่อลดผลกระทบกับพื้นที่ด้านท้าย โดยปัจจุบันนี้มีอัตราการน้ำไหลเข้าค่อนข้างสูง ซึ่งเกิดจากการปล่อยน้ำบางส่วน เพื่อลองรับมวลน้ำทางเหนือซึ่งน้ำที่ถูกระบายนี้จะอาศัยกลไกของพื้นที่โครงข่ายรับน้ำของเจ้าพระยาตอนล่าง ทางฝั่งตะวันตกและตะวันออก เพื่อเก็บน้ำไว้ในทุ่ง 10 ทุ่ง เพื่อเป็นการบริหารจัดการมวลน้ำที่ระบายจากเขื่อน เจ้าพระยาให้ไม่เกิน 2,700 ลูกบาศก์เมตร/วินาที เพื่อป้องกันและลดผลกระทบให้เกิดกับประชาชนชนน้อยที่สุด โดยมีการเตรียมการและฝึกซ้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้ ไม่ทำให้เกิดผลกระทบ พื้นที่ชุมชน พื้นที่เศรษฐกิจ รวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และปริมณฑล และ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติระบุว่ายังไม่มีสัญญานมวลน้ำก้อนใหญ่เหมือนเช่นในปี 2554

ทั้งนี้ข้อมูลนี้เป็นส่วนหนึ่งของการรายงาน ท่านสามารถอ่านรายงานสถานการณ์น้ำฉบับเต็มได้ที่ Facebook สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ที่มาข้อมูล FB สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ