เช็คเลย ไทยร่วมใจฯ  แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2

สำหรับคนมี่ฉีดวัคฉีดที่ลงทะเบียน “ไทยร่วมใจ”   ระหว่างวันที่ 19-31 ก.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการฉีด AstraZeneca เข็มที่หนึ่ง ตอนนี้

Read More