เช็คเลย ไทยร่วมใจฯ  แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2

เช็คเลย ไทยร่วมใจฯ  แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2

สำหรับคนมี่ฉีดวัคฉีดที่ลงทะเบียน “ไทยร่วมใจ”   ระหว่างวันที่ 19-31 ก.ค. ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นการฉีด AstraZeneca เข็มที่หนึ่ง ตอนนี้ ได้มีกำหนดการ แจ้งการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 แล้ว โดยข่าวมีการประสาสัมพันธ์ จาก Facebook กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ และ ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok

โดยมีกำหนดการฉีดเข็มที่สองดังนี้

คนที่ฉีดเข็มแรก วันที่ 19 – 21 ก.ค.  64 นัดฉีดวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 7 ต.ค. 64

คนที่ฉีดเข็มแรก วันที่ 22 – 23 ก.ค.  64  นัดฉีดวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 8 ต.ค. 64

คนที่ฉีดเข็มแรก วันที่ 24 – 25 ก.ค. 64 นัดฉีดวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 9 ต.ค. 64

คนที่ฉีดเข็มแรก วันที่ 26 ก.ค. 64 นัดฉีดวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 10 ต.ค. 64

คนที่ฉีดเข็มแรก วันที่ 27 ก.ค. 64 นัดฉีดวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 11 ต.ค. 64

คนที่ฉีดเข็มแรก วันที่ 28 ก.ค. 64 นัดฉีดวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 12 ต.ค. 64

คนที่ฉีดเข็มแรก วันที่ 29 ก.ค. 64 นัดฉีดวัคซีนเข็ม  2 วันที่ 13 ต.ค. 64

คนที่ฉีดเข็มแรก วันที่ 30 ก.ค. 64 นัดฉีดวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 14 ต.ค. 64

คนที่ฉีดเข็มแรก  วันที่ 31 ก.ค. 6 นัดฉีดวัคซีนเข็ม 2 วันที่ 15 ต.ค. 64

ทาง “ไทยร่วมใจ”  ระบุว่าขอให้ไปวันเวลาที่ถูกนัดหมายเท่านั้น  โปรดมารับวัคซีนตามเวลาและสถานที่เดิม ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 สามารถตรวจสอบได้ที่ www.ไทยร่วมใจ.com หรือแอป “เป๋าตัง”

ที่มาข้อมูลแลพรูปภาพ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ และ ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย Safe Bangkok