สะดวกยิ่งขึ้น ไม่ต้องกดหน้าถัดไป Google Search เพิ่มฟีเจอร์ เลื่อนหน้าจอลงไปเรื่อยๆ

สะดวกยิ่งขึ้น ไม่ต้องกดหน้าถัดไป Google Search เพิ่มฟีเจอร์ เลื่อนหน้าจอลงไปเรื่อยๆ

Google ได้มอบประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ค้นหาข้อมูลบน Google Search ด้วยการ เพิ่มฟีเจอร์ เลื่อนหน้าจอลงไปเรื่อยๆ หาก ไม่เห็นภาพว่าฟีเจอร์นี้ทำงานอย่างไร ลองนึกถึง Facebook หรือ IG ที่สามารถเลื่อน หรอื ไถ่ ดูได้ เรื่อยๆ  นึกภาพออกแล้วใช่ไหมครับ ฟีเจอร์ นี้ Google ได้วิจัยแล้วน่าจะเป็นประโยชน์และน่าใช้งานกว่าแบบเก่าที่ต้องกดหน้าถัดไปเมื่อต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามฟีเจอร์นี้ใช้ได้บนมือถือเท่านั้น และเปิดให้ใช้ในอเมริกาก่อน แล้วค่อยขยายไปให้คนทั่วโลกใช้ภายหลัง

 ที่มาข้อมูลและรูปภาพ blog.google