กรุงเทพฯ เตรียมใช้ Bangkok Sandbox เปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ

กรุงเทพฯ เตรียมใช้ Bangkok Sandbox เปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศ

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า จากนโยบายเปิดรับนักท่องเที่ยวเข้าประเทศโดยไม่ต้องกักตัว สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีนครบโดสแล้ว และเดินทางโดยเครื่องบินจาก มีความเสี่ยงต่ำ เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. 64

หอการค้าไทยและกรุงเทพมหานคร ได้ประชุมเพื่อเตรียมพร้อมเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ โดยชูโมเดล Bangkok Sandbox โดยภาคเอกชนจะมีส่วนร่วม ส่งเสริมมาตรฐาน SHA+ พร้อมส่งเสริมมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (Covid Free Setting) เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ในกรุงเทพฯ กลับมาเปิดกิจการได้อย่างปลอดภัยและยอมรับได้ โดยผลรวมการฉีดวัคซีนเข็มแรกของชาวกรุงเทพฯครบ 100% ส่วน เข็มที่ 2 คิดเป็น ร้อยละ 69 .77 (จากข้อมูลของ กทม. ณ วันที่ 17 ตุลาคมนี้) ซึ่งถือว่ามีความพร้อมที่จะเปิดเมือง  และจะเปิดรับนักท่องเที่ยวในวันที่ 1 พฤศจิกายนนี้

สำหรับ การจัดทำ Standard Operation Procedure (SOP) แบ่งออกเป็นมาตรฐาน 11 ด้าน ได้แก่

1.มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานในการรองรับเที่ยวบินระหว่างประเทศ ของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง

2.มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางจากสนามบินเข้าที่พักโดยไม่แวะพักระหว่างทาง

3.มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางถึงโรงแรม ที่พัก หรือโฮมสเตย์

4.มาตรฐานการท่องเที่ยวทางน้ำและการเดินเรือ

5.มาตรฐานสำหรับมัคคุเทศก์และผู้ช่วยมัคคุเทศก์

6.มาตรฐานการจัดการของเสียและขยะต่าง ๆ

7.มาตรฐานสำหรับผู้ให้บริการและผู้รับบริการ

8.มาตรฐานสำหรับการบริการสปาและนวดเพื่อสุขภาพ

9.มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวชุมชน

10.มาตรฐานการเดินทางท่องเที่ยวภายในกรุงเทพมหานคร

11.มาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย SHA/SHA+

โดยนำบทเรียนจาก Phuket Sand Box มาปรับใช้ เพื่อวร้าความมั่นใจ ให้คนกรุงเทพฯ ได้กลับมาใช้ชีวิตใกล้เคียงปกติให้มากที่สุด พลิกฟื้นกรุงเทพฯ ให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง” นายสนั่น กล่าว

ขณะเดียวกัน หอการค้าไทย เสนอ “ฮักไทย ฮักกรุงเทพ (HUG THAIS HUG BANGKOK)” ที่สานต่อจาก “ฮักไทย (HUG THAIS) ภูเก็ตมาปรับใช้อีกด้วย

หลังจากนี้จะมีการซักซ้อมเตรียมพร้อม และลงพื้นที่จริงเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องที่อาจเกิดขึ้นหลังจากการเปิดรับนักท่องเที่ยวของกรุงเทพฯ

ที่มาข้อมูล facebook.com/ThaiChamber