Instagram เผย อาจจะต้องให้ user ยืนยันตัวตนด้วยวิดีโอใบหน้า

Instagram อาจจะต้องให้ user ยืนยันตัวตน โดยการถ่ายรูปหลายมุม วัตุถุประสงค์ เพื่อป้องกัน บอท สแปม ที่คุกคามผู้ใช้

Read More