คาดการณ์ คนละครึ่งเฟส 4 อาจให้ลงทะเบียนเดือนกลางเดือน ก.พ. 65

ข่าวจากกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลังยังอยู่ระหว่างการพจิารณาการดำเนิน “โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4” กระทรวงการคลังได้มีการชี้แจงว่า ในขณะนี้ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณีรายละเอียดการดำเนินโครงการคนละครึ่ง เฟส 4

Read More