คาดการณ์ คนละครึ่งเฟส 4 อาจให้ลงทะเบียนเดือนกลางเดือน ก.พ. 65

คาดการณ์ คนละครึ่งเฟส 4 อาจให้ลงทะเบียนเดือนกลางเดือน ก.พ. 65

ข่าวจากกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลังยังอยู่ระหว่างการพจิารณาการดำเนิน “โครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4”

กระทรวงการคลังได้มีการชี้แจงว่า ในขณะนี้ กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการพิจารณีรายละเอียดการดำเนินโครงการคนละครึ่ง เฟส 4 ได้แก่ จำนวนสิทธิที่จะเข้าร่วมโครงการ กำหนดวันที่จะรับลงทะเบียน ซึงเบื้องต้นสมารถเปิดรับลงทะเบียนได้ช่วงกลางเดือน ก.พ. 65 และคาดว่าจะเริ่มใช้สิทธ์โครงการปลายเดือน ก.พ. 65

สำหรับใครที่รอโรงการนี้อยู่อดใจหน่อย….หากมีความคืบหน้าทางกระทรวงการคลังจะแจ้งให้ทราบ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ ที่ www.mof.go.th หรือ Facebook MoFNewsStationThailand ส่วนใครที่ต้องการศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียน สามารถศึกษษข้อมูลได้ที่ https://www.คนละครึ่ง.com/howto/people สำหรับเตรียมตัวก่อนลงทะเบียนจริง