ข่าว

logo-welove

“ม 33 เรารักกัน” คือ อะไร ลองอ่านกันจะได้หายสงสัย

“ม 33 เรารักกัน” คือ อะไร ลองอ่านกันจะได้หายสงสัย “ม 33 เรารักกัน” คือ โครงการ มาตรการจ่ายเงินของรัฐให้กับ ลูกจ้าง หรือพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไป ที่เป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม จำนวน 4,000 บาทต่อคน โดยเงินช่วยเหลือนี้จะถูกโอนเข้า แอปพลิเคชัน ชื่อว่า “เป๋าตัง” เพื่อนำเงินเหล่านี้ไปใช้ ซื้อสินค้าและบริการ กับร้านค้าที่เข้าโครงการ