“ม 33 เรารักกัน” คือ อะไร ลองอ่านกันจะได้หายสงสัย

“ม 33 เรารักกัน” คือ อะไร ลองอ่านกันจะได้หายสงสัย “ม 33 เรารักกัน” คือ โครงการ มาตรการจ่ายเงินของรัฐให้กับ ลูกจ้าง หรือพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไป ที่เป็นผู้ประกันตนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม จำนวน 4,000 บาทต่อคน โดยเงินช่วยเหลือนี้จะถูกโอนเข้า แอปพลิเคชัน ชื่อว่า “เป๋าตัง” เพื่อนำเงินเหล่านี้ไปใช้ ซื้อสินค้าและบริการ กับร้านค้าที่เข้าโครงการ

Read More